Zaopatrzenie w wodę

1. SUW Blizanów
2. SUW Jastrzębniki (stara)
3. SUW Jastrzębniki (nowa)
4. SUW Lipe
5. SUW Pawłówek
6. SUW Rychnów
7. SUW Zagorzyn