Blizanów Drugi 5A, 62-814 Blizanów 62 7511017 zukblizanow@wp.pl

Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zajmuje się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych.
Zlecenie na usługę można składać pod nr tel.: 62 7511017.