Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie informuje, że od dnia 25.09.2021 r. obowiązuje nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Blizanów.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Blizanów